Undal-san  Kimryong-sa    
Great "Golden Dragon Temple"
of the Baekdu-daegan Worak-san Region
in Mungyeong City of North Gyeongsang Province
Kimryong-sa Temple, aka Gimryong-sa, aka Geumryong-sa